Zespół

spółki

Irmgard Bischoff
Zarząd / dział zakupu i sprzedaży

tel. 0049 7055 9280-11
E-Mail i.bischoffnoSpam@bischoff-schaefer.de

  • Irmgard-Bischoff.jpg

Christian Bischoff
Zarząd / dział zakupu i sprzedaży

tel. 0049 7055 9280-13
E-Mail c.bischoffnoSpam@bischoff-schaefer.de

  • christian-bischoff.jpg

Techniczny dział sprzedaży

Thomas Broß
Koordynator projektów budowlanych

tel. 0049 055 9280-14
E-Mail t.brossnoSpam@bischoff-schaefer.de

  • thomas-bross.jpg

Alexander Koch
Dział zakupu i sprzedaży

tel. 0049 7055 9280-18
E-Mail a.koch@bischoff-schaefer.de

  • alexander-koch.jpg

Administracja

Sonja Kraus
Realizacja zleceń

tel. 0049 7055 9280-12
E-Mail s.krausnoSpam@bischoff-schaefer.de

  • sonja-krauss.jpg

Magazyn i logistyka

Manuel Lima
Magazyn i logistyka  • manuel-lima.jpg

Joan da Silva
Kierowca zawodowy  • joan-da-silva.jpg