Polityka prywatności i odcisk

Stopka redakcyjna

Osoba odpowiedzialna za treść
Christian Bischoff

AAdres spółki
BISCHOFF + SCHÄFER
Holz u. Verpackungen GmbH
Calwer Straße 63
75389 Neuweiler
Telefone +49(0)7055 9280-0
Fax +49(0)7055 9280-22
infonoSpam@bischoff-schaefer.de

Zarząd:
Irmgard Bischoff

Działalność gospodarcza:
Dostawca w sektorze handlu drewnem

Sąd Rejonowy w Calw

HRB Nr. 711


NIP VAT UE: DE144368723

Wskazówka :
Niniejsze strony internetowe opracowano z najwyższą starannością. Jednakże nie możemy gwarantować poprawności, dokładności i bezbłędności informacji zawartych na stronach internetowych Bischoff + Schäfer. Ponadto wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tych portali. Łącza do stron innych oferentów, znajdujące się na portalach internetowych, stanowią jedynie ułatwienie dla użytkownika. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach. Łącza do stron podmiotów trzecich nie stanowią rekomendacji ani akceptacji tych stron ani zawartych tam informacji czy oferowanych tam usług. Korzystanie z tych łączy odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. Google Analytics „Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie (ciasteczek), będących plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Klienta i umożliwiającymi analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie (wraz z adresem IP Klienta), przesyłane i zapisywane są z reguły na serwerze Google w USA. Google wykorzystuje zebrane informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez Klienta, sporządzania raportów na temat aktywności Klienta dla operatora strony www oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Google przekaże także ewentualnie te informacje osobom trzecim, o ile jest to określone ustawą lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP Klienta z innymi danymi, zapisywanymi przez Google. Instalację plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku ew. nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Korzystając z niniejszej strony internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej opisanego celu“. Polityka prywatności Dane osobowe użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązującej w Republice Federalnej Niemiec. Poniżej przekazujemy informację o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych. Informację tę można w każdej chwili sprawdzić na naszej stronie internetowej. 

Prawo autorskie

Symbolika (Home, Tel, Sale) "Glossy icon" © Ys!- fotolia.com

Oświadczenie o ochronie prywatności

Jednostką odpowiedzialną w myśl przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO), jest:

BISCHOFF + SCHÄFER
Holz u. Verpackungen GmbH
Calwer Straße 63
75389 Neuweiler
Alemanha

Telefone +49(0)7055 9280-0
Fax +49(0)7055 9280-22
infonoSpam@bischoff-schaefer.de

Prawa osoby zainteresowanej

Korzystając z podanych danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z następujących praw:

 • Informacja o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych i ich przetwarzaniu,

 • Korekta nieprawidłowych danych osobowych,

 • Usunięcie przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych,

 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych, o ile nie można jeszcze usunąć Państwa danych z uwagi na obowiązki prawne,

 • Sprzeciw wobec przetwarzania u nas Państwa danych osobowych oraz

 • Przenoszenie danych osobowych, o ile wydali Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli Państwo umowę z nami.

Jeśli uzyskaliśmy Państwa zgodę, mogą Państwo w każdej chwili ją cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się ze skargą do właściwego dla Państwa organu nadzoru. Właściwy dla Państwa organ nadzoru to instytucja mająca siedzibę w regionie administracyjnym Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia przepisów. Listę organów nadzoru (w sferze niepublicznej) wraz z ich adresami znajdą Państwo pod linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cele przetwarzania danych przez jednostkę odpowiedzialną i osoby trzecie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym oświadczeniu o danych osobowych. Nie ma miejsca przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione. Udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • została na to udzielona Państwa wyraźna zgoda,

 • przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonania umowy z Państwem,

 • przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego,

przetwarzanie danych jest konieczne w celu zachowania uzasadnionych interesów i nie istnieje powód pozwalający zakładać, że mają Państwo przeważający, godny ochrony interes w nieudostępnianiu Państwa danych osobowych.

Usuwanie bądź blokowanie danych

Stosujemy się do zasad unikania i oszczędności danych. Dlatego też przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do osiągnięcia wymienionych tutaj celów lub jak wymagają tego różne okresy przechowywania danych osobowych przewidziane przez ustawodawcę. Po wygaśnięciu danego celu bądź po upływie określonych okresów odpowiednie dane zostają rutynowo i zgodnie z przepisami prawa zablokowane lub usunięte.

Pozyskiwanie ogólnych informacji podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Podczas wejścia na naszą stronę internetową za pomocą pliku cookie następuje automatyczna rejestracja informacji o charakterze ogólnym. Te informacje (pliki dziennika serwera) zawierają przykładowo dane na temat typu przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, nazw domen Państwa dostawcy usług internetowych i tym podobne. Chodzi tutaj wyłącznie o informacje niepozwalające na identyfikację Państwa osoby.

Informacje te są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ pozwalają na prawidłowe dostarczanie wymaganych przez Państwa treści stron internetowych i w trakcie korzystania z Internetu są one obligatoryjne. Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,

 • zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,

 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

 • w innych celach administracyjnych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie wynikającym z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Państwa danych w celu zidentyfikowania Państwa osoby. Odbiorcą tych danych jest tylko jednostka odpowiedzialna oraz ew. jednostka przetwarzająca zlecenie.

Tego typu anonimowe informacje są przez nas w razie potrzeby analizowane w celach statystycznych do optymalizacji naszego serwisu internetowego i powiązanych z nim środków technicznych.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych korzystamy z tak zwanych plików „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy Państwa komputera. W ten sposób automatycznie otrzymujemy określone dane, takie jak np. adres IP, używana przeglądarka internetowa, system operacyjny i Państwa połączenie internetowe.

Nie można używać plików cookie do uruchamiania programów ani do przenoszenia wirusów na komputer. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwiać Państwu nawigowanie i umożliwiać prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.

Pozyskiwane przez nas dane w żadnym wypadku nie są udostępniane podmiotom trzecim ani też bez Państwa zgody nie jest tworzone powiązanie z danymi osobowymi.

Oczywiście z zasady mogą Państwo przeglądać naszą stronę internetową również bez udziału plików cookie. Przeglądarki internetowe są z reguły ustawione w taki sposób, że akceptują pliki cookie. Na ogół w każdej chwili mają Państwo możliwość dezaktywacji korzystania z plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, w jaski sposób dokonać zmian w ustawieniach, należy skorzystać z funkcji pomocy swojej przeglądarki. Należy mieć na uwadze, że po wyłączeniu plików cookie poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać.

Szyfrowanie w protokole SSL

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych w trakcie transferu, korzystamy z procesu szyfrowania danych odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy technicznej (np. protokołu SSL) przez HTTPS.

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami w różnych sprawach pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dobrowolnie udzielają nam Państwo swojej zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu. Do tego wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Służy on do przyporządkowania zapytania i następującej po nim odpowiedzi na nie. Podanie innych danych jest opcjonalne. Przekazane przez Państwa informacje zostaną zapisane w celu obsługi zapytania oraz przesyłania ewentualnych pytań dodatkowych. Po obsłużeniu przesłanego przez Państwa zapytania dane osobowe zostają automatycznie usunięte.

Korzystanie z narzędzi Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzi Google Analytics, usługi analizowania ruchu na witrynach i w aplikacjach dostarczanej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej: Google). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej z reguły przesyłane są na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywowanie na tych stronach internetowych funkcji anonimizacji adresu IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw - sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Google dokonuje przedtem skrócenia Państwa adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie występował w połączeniu z innymi danymi Google.

Cele przetwarzania danych obejmują analizę korzystania ze strony internetowej i sporządzanie raportów na temat aktywności na stronie. Ze względu na korzystanie ze strony internetowej i Internetu świadczone mają być następnie dalsze usługi powiązane. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony internetowej.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zablokować rejestrowanie danych dla Google dotyczących Państwa aktywności na stronie generowanych przez plik cookie (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics.

Dodatkowo lub alternatywnie dla dodatku do przeglądarki możliwe jest zablokowanie funkcji śledzenia przez Google Analytics na naszych stronach, klikając w poniższy link . Wówczas na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Uniemożliwi to w przyszłości rejestrowanie danych dotyczących tej strony internetowej i tej przeglądarki przez Google Analytics tak długo, jak długo ten plik cookie pozostanie zainstalowany na Państwa przeglądarce.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

W celu prawidłowego i atrakcyjnego pod względem graficznym prezentowania naszych treści na wszystkich przeglądarkach korzystamy na niniejszej stronie internetowej z bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, np. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Celem uniknięcia wielokrotnego wczytywania czcionki Google Webfonts są przesyłane do pamięci cache Państwa przeglądarki. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Webfonts lub blokuje dostęp, treści będą wyświetlane domyślną czcionką.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie uruchamia połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest przy tym możliwe – jednak obecnie nie wiadomo, czy i w jakich celach – że operatorzy danych bibliotek gromadzą dane osobowe.

Politykę ochrony danych osobowych operatora biblioteki Google znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Maps API w celu wizualnego przedstawiania informacji geograficznych. Również w trakcie korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane na temat korzystania z funkcji mapy przez użytkowników. Bliższe informacje na temat przetwarzania danych przez Google podane są w Informacjach o ochronie danych osobowych Google. Tam w Centrum Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo wprowadzać zmiany w swoich osobistych ustawieniach ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje zarządzania własnymi danymi w powiązaniu z produktami Google znajdą Państwo tutaj.

Osadzone filmy wideo z YouTube

Na niektórych naszych stronach internetowych osadzamy filmy wideo z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na stronę zawierającą wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie firma YouTube jest informowana, jaką stronę Państwo odwiedzają. Po zalogowaniu na koncie YouTube, YouTube może przypisać Państwa zachowanie w sieci Państwa osobie. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się przedtem z konta YouTube.

Gdy zostanie włączony film wideo na YouTube, dostawca tej usługi używa plików cookie, które gromadzą informację na temat zachowań użytkownika.

Jeśli ktoś wyłączył zapisywanie plików cookie dla programu Google Ad, nie będzie musiał obawiać się takich plików cookie nawet podczas oglądania filmów wideo na YouTube. YouTube zapisuje jednak nieosobowe informacje o użytkowniku także w innych plikach cookie. Jeżeli chcą Państwo to uniemożliwić, konieczne jest zablokowanie zapisywania plików cookie w przeglądarce internetowej.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w firmie „YouTube” znajdą Państwo w polityce prywatności dostawcy pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Zmiana naszych przepisów o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie możliwość dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze odpowiadała ono aktualnym wymogom prawnym lub w celu uwzględniania zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. Podczas Państwa ponownych odwiedzin na stronie będzie wówczas obowiązywała nowe oświadczenie o ochronie danych.

Pytania do inspektora ochrony danych osobowych

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub bezpośrednie zwrócenie się do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w naszej organizacji:

Inspektor ochrony danych osobowych?

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzona za pomocą generatora polityki prywatności firmy activeMind AG.

P { margin-bottom: 0.21cm; }H1 { margin-bottom: 0.21cm; }H1.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: normal; }H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-weight: normal; }H1.ctl { font-family: "Arial Unicode MS"; font-weight: normal; }H2 { margin-bottom: 0.21cm; }H2.western { font-weight: normal; }H2.cjk { font-weight: normal; }H2.ctl { font-family: "Arial Unicode MS"; font-weight: normal; }EM { font-style: normal; }A:link { }STRONG { font-weight: normal; }