Produkte / Dämmung / Holzfaserdämmplatten

Holzfaserdämmplatte Holz Flex 50

Technische Eigenschaften Holz Flex 50
Rohdichte: 50 [kg/m3]
Nennwert: 0,037 [W/(mK)]
Bemessungswert: 0,039 [W/(mK)]

 • Holzfaserdämmplatte flexibel
  Holzfaserdämmplatte flexibel

Holzfaserdämmplatte Unterdeckplatte 140

Technische Eigenschaften Unterdeckplatte 140
Rohdichte: 140 [kg/m3]
Nennwert: 0,041 [W/(mK)]
Bemessungswert: 0,044 [W/(mK)]

 • Holzfaserdämmplatte
  Holzfaserdämmplatte

Holzfaserdämmplatte Unterdeckplatte 190

Technische Eigenschaften Unterdeckplatte 190
Rohdichte: 190 [kg/m3]
Nennwert: 0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert: 0,045 [W/(mK)]

 • Holzfaserdämmplatte
  Holzfaserdämmplatte

Holzfaserdämmplatte Putzträgerplatte 185

Technische Eigenschaften Putzträgerplatte 185 Rohdichte: 185 [kg/m3] Nennwert: 0,043 [W/(mK)] Bemessungswert: 0,045 [W/(mK)]

 • Holzfaserdämmplatte
  Holzfaserdämmplatte